1802–1880
portrait

Oc­to­ber 7, 1802, Måsøy, Norway.

Oc­to­ber 8, 1880, Kristiania, Norway.

Vår Frelsers Ce­me­te­ry, Oslo, Norway.

portrait

Magnus was the son of Hans Land­stad, a priest, and Mar­gre­the Elis­a­beth Schnit­ler, and husband of Wil­hel­mi­ne Mar­gre­te Ma­rie Las­sen.

Landstad was ordained in 1827, and served parishes in Gaus­dal (1828), Kvite­seid (1834), Sel­jord (1839), Fred­riks­hald (1848), Bor­ge­sys­sel (1854), and San­de­her­red (1859). He retired in 1877 and moved to Kris­ti­an­ia (Os­lo). He is probably best remembered for his work on a hymnal for the Lu­ther­an Church of Nor­way, Ud­kast til Kirk­e­sal­me­bog, known as Land­stad’s hymnal (1869). His other works in­clude:

  1. Der Mange Skal Komme fra Øst og fra Vest
  2. I Hus og Hjem, hvor Mand og Viv
  3. Jeg kommer her o söde Gud
  4. Jeg staar for Gud, som alting ved
  5. Jeg ved mig en Sövn i Jesu Navn
    • I Know of a Sleep in Jesus’ Name
  6. Naar Synderen ret ser sin Vaade
  7. Når Jesus kommer med sin nåde