1802–1880
portrait

Oc­to­ber 7, 1802, Må­søy, Nor­way.

Oc­to­ber 8, 1880, Kris­ti­an­ia, Nor­way.

Vår Frel­sers Ce­me­te­ry, Os­lo, Nor­way.

portrait

Magnus was the son of Hans Land­stad, a priest, and Mar­gre­the Elis­a­beth Schnit­ler, and hus­band of Wil­hel­mi­ne Mar­gre­te Ma­rie Las­sen.

He was or­dained in 1827, and served par­ish­es in Gaus­dal (1828), Kvite­seid (1834), Sel­jord (1839), Fred­riks­hald (1848), Bor­ge­sys­sel (1854), and San­de­her­red (1859). He re­tired in 1877 and moved to Kris­ti­an­ia (Os­lo).

He is prob­ab­ly best re­mem­bered for his work on a hym­nal for the Lu­ther­an Church of Nor­way, Ud­kast til Kirk­e­sal­me­bog, known as Land­stad’s hym­nal (1869).

His oth­er works in­clude:

  1. Der Mange Skal Komme fra Øst og fra Vest
  2. I Hus og Hjem, hvor Mand og Viv
  3. Jeg kom­mer her o söde Gud
  4. Jeg staar for Gud, som alt­ing ved
  5. Jeg ved mig en Sövn i Je­su Navn
    • I Know of a Sleep in Je­sus’ Name
  6. Naar Syn­der­en ret ser sin Vaade
  7. Når Jesus kom­mer med sin nåde