Mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i himlenes rike.@Matt. 8,11
portrett
Magnus B. Landstad
(1802–1880)

Magnus B. Landstad, 1861.

Svensk, 1694 (🔊 noteark noteark).

Der mange skal komme fra øst og fra vest
Og sitte til bords i Guds rike,
Med Abraham, Isak og Jakob til gjest
Hos ham som bød inn oss å stige!
Miskunne deg over oss, Jesus!

Men de som hovmodig i tro på seg selv
Vil bort fra Guds nåde seg vende,
Fordømmes og taper sitt liv og sin sjel.
De kan ei Guds kjærlighet kjenne.
Miskunne deg over oss, Jesus!

Gud, hjelp oss å høre med kjærlighets brann
Vår hyrde som lokker så blide,
Så vi kunne skynde oss, kvinne og mann,
Og samle oss hos ham i tide.
Miskunne deg over oss, Jesus!

Gid jeg måtte finnes, og alle med meg
I Herrens beseglede skare.
Gud føre oss nådig til himlen hos seg
Og fri oss fra helvedes fare!
Miskunne deg over oss, Jesus!

Gud, gi meg å være den salige gjest
Som sitter hos kongen for borde,
Å være hos ham i den evige fest
Når her de meg gjemmer i jorde!
Miskunne deg over oss, Jesus!

Da glemmes det kors som på jorden jeg bar,
Da slukner så mildelig sorgen,
Da skal det bli klart, det som gåtefullt var,
Da rinner den lyse dags morgen.
Miskunne deg over oss, Jesus!

Da toner det gjennom den himmelske hall
En lovsang med fryd uten like.
For tronen og Lammet de salige skal
Få juble i himlenes rike.
Miskunne deg over oss, Jesus!