Min fred gir jeg dere!@Johannes 20,19
portrett
Magnus B. Landstad
(1802–1880)

Mag­nus B. Land­stad, 1863.

Kin­go (Ham­burg, Tysk­land: 1690 (🔊 pdf nwc).

Når Jesus kommer med sin nåde
Og legger den på hjertets sår,
Når synderen har sett sin våde,
Og med sin nød for Jesus står,
Da slukkes sorgen salig ut,
Da blir det glede stor i Gud!

Når Jesus kommer inn i huset,
Og hilser alle med sin fred,
Og den har hjertet gjennomsuset
Og senket seg i sjelen ned,
Da blir det stille, lyst og mildt,
Da enes det som før var skilt.

Når Jesus kommer inn i landet
Og fanger folket med sin makt,
Og hjerter fjernt og nćr har sannet
Hans ord og gjort med ham sin pakt,
Da blir det trygt og godt å bo
I Herrens fred og stille ro.

Han står for døren nå og banker,
Og når det lukkes opp med bønn,
Da går han inn og sjeler sanker
Og holder måltid der i lønn.
Tenk, under ditt det ringe tak!
Hvor ble det deg en salig dag!

Han står for døren nå og banker,
Å dyre sjel, gi akt derpå!
Fornekt ham ei i dine tanker,
Og la ham ikke ute stå!
Jeg sier i mitt stille sinn:
Du Guds velsignede, kom inn!

Kom inn til meg og alle mine,
Og bli vårt hjertes trøsteskatt!
Kom inn med lys til alle hine
Som ennå bor i dødens natt!
Jeg sier i mitt stille sinn:
Du Guds velsignede, kom inn!