1856–1934
portrait

De­cem­ber 17, 1856, Gun­nars­kog, Värm­land, Swe­den.

Oc­to­ber 30, 1934, Min­ne­ap­o­lis, Min­ne­so­ta.

Hill­side Ce­me­te­ry, Min­ne­ap­o­lis, Min­ne­so­ta.

portrait
portrait

Skoog was the hus­band of Au­gus­ta C. De­land­er.

His fa­mi­ly em­i­grat­ed to Am­er­i­ca in 1869. Af­ter a few years, they moved to Ch­i­ca­go, Il­li­nois, where he was a church mu­sic di­rect­or and taught in a pa­ro­chi­al school. He used a mid­dle in­i­tial, but had no mid­dle name.

From 1891–96, Skoog served on the Min­ne­ap­olis ci­ty coun­cil. He al­so served as or­gan­ist, choir di­rect­or, and Sun­day School su­per­in­ten­dent at the Swed­ish Ta­ber­na­cle in Min­ne­ap­o­lis (1886–1916).

He ed­it­ed and pub­lished Veck­o­blad­et, a Swed­ish lang­uage pa­per, ed­it­ed sev­en hym­nals, including The Co­ve­nant Hym­nal, and wrote over 300 hymns and an­thems.

His works in­clude:

 1. Ära Vare Gud i Höjd
 2. Betlehems Sång
 3. Betlehems Stjär­na
 4. Den Sto­ra Gå­van
 5. Det är godt att tacka Herr­en
 6. Det föl­jer en mor­gon
 7. Han Är När
 8. Hans Äls­kan­de Hjär­ta
 9. Kasta Ditt Bröd Ut På Vatt­nen
 10. Loven Gud med Gläd­je­sång
 11. Ljuva Röst
 12. Nu skalle när och fjärran
 13. O den Kä­re Je­sus!
 14. Our Day of Joy Is Here Again
 15. Sången om Jesus
 16. Snart Ran­das en Dag
 17. Till dig, o Gud, mitt hjärta hastar
 18. Trogen stå
 1. Day by Day
 2. Day of Christ, The
 3. God’s Migh­ty Won­ders
 4. Jesus Lives
 5. My Fu­ture
 6. Now Be­fore Thee, Lord, We Ga­ther
 7. O That Pearl of Great Price!
 8. Sabbath Day
 1. Dyre fader, städs oss hägna
 2. En vän, som mig hjälper i nöden
 3. Endast en vänlig blick
 4. Halleluja! Den nalkas
 5. Herrens nåd är det
 6. Hvar jag går i skogar, berg och dalar
 7. Mid­night
 8. Min lofsångs Gud, med fröjd från jord
 9. Vi en pilgrimsskara glad