Jesus föddes i Betlehem i Judeen under kung Herodes regeringstid. Då kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: Var finns judarnas nyfödda kung? Vi har sett hans stjärna gå upp i vårt eget land och har kommit för att hylla honom.@Matteus 2:1–2
porträtt
Andrew L. Skoog
1856–1934

An­drew L. Skoog, i De Un­gas Sång­bok (Chi­ca­go, Il­li­nois: Co­ven­ant Book Con­cern, 1914), num­mers 23 & 24 (🔊 pdf nwc).

illustration
Edward Coley Burne-Jones
1833–1898

Som fordom i fjärran österland
En stjärna sågs tindra pä himlens rand.
En ledstjärna klar på visdomens stig,
Så tindrar en stjärna och lyser för mig.

Refräng

O Betlehems stjärna så skön och klar,
Du bär än den glans som du fordom bar.
I salig tillbedjan följer jag dig,
Du tindrande stjärna, som lyser för mig.

Ett barn är oss fött, o ljuva ord!
Guds son stiger ned till vår arma jord.
Det heliga minnet är på min stig
En tindrande stjärna, som lyser för mig.

Refräng

Ej moln mäktar skymma stjärnan klar,
Ej middagens klarhet dess glans förtar.
När dödsskuggans natt omhöljer min stig,
Den tindrande stjärnan än lyser för mig.

Refräng

På världen hon strålar evigt blid
Och hälsar var mänska med himmelsk frid.
Till Betlehems gäst hon leder min stig,
Den tindrande stjärnan, som lyser för mig.

Refräng