Solen skall vändas i mörker och månen i blod, förrän Herrens dag kommer, den stora och härliga.@Apostlagärningarna 2:20
porträtt
Andrew L. Skoog
1856–1934

Andrew L. Skoog, 1889 (🔊 pdf nwc).

Snart randas en dag så sa härilig och stor
För alla, som älska Gud.
Dess sol aldrig skyms av skuggornas flor,
Och aldrig hörs klagans ljud.

Kör

O härliga dag, som randas för mig!
O härliga mål på pilgrimens stig!
Min längtan och blick allt mer till dig drag,
Du härliga Jesu Kristi dag!

I ära och makt vår konung sig ter
Och kallar de sina hem.
Ej avstånd, ej död då skilja dem mer,
Ej synden mer plågar dem.

Kör

För korset vi få en krona till lön,
För ringhet konungslig glans,
För törnbeströdd stig en boning så skon,
För svärdet en segerkrans.

Kör

Vi veta ej tid, vi veta ej stund,
Då gryningen inne är.
Vi veta likväl på sanningens grund,
Att frälsningens dag är när.