Se, vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi får kallas Guds barn.@1 Johannes 3:1
porträtt
Lina Sandell
(1832–1903)

Li­na San­dell, An­de­li­ga Dagg­drop­par, 1855. En kort tid in­nan Li­na San­dell skrev den­na sång var hon till­sam­mans med sin far på en bå­tre­sa. Fa­dern föll öv­er­bord och drunk­na­de i hen­nes åsyn. Det ans­es att den­na tra­ge­di in­spir­er­ade hen­ne till ord­en till den­na sång.

Os­kar Ahn­felt (🔊 pdf nwc).

porträtt
Oskar Ahnfelt
(1813–1882)

Tryggare kan ingen vara,
Än Guds lilla barnaskara,
Stjärnan ej på himlafästet,
Fågeln ej i kända nästet.

Herren sina trogna vårdar,
Uti Sions helga gårdar,
Över dem Han sig förbarmar,
Bär dem uppå fadersarmar.

Ingen nöd och ingen lycka,
Skall utur Hans hand dem rycka,
Han vår vän för andra vänner,
Sina barns bekymmer känner.

Se Han räknar håren alla,
Som från deras huvud falla,
Han oss föder och oss kläder,
Under sorgen Han oss gläder.

Gläd dig då, du lilla skara,
Jakobs Gud skall dig bevara,
För Hans vilja måste alla,
Fiender till jorden falla.

Vad Han tar och vad Han giver,
Samme Fader Han förbliver,
Och Hans mål är blott det ena,
Barnets sanna väl allena.