Det finns ingen större kärlek än att man offrar sitt liv för sina vänner.@Johannes 15:13

F. Ed­quist, i De Un­gas Sång­bok (Chi­ca­go, Il­li­nois: Co­ve­nant Book Con­cern, 1914), num­mer 52.

Karls­kro­na, Au­g. N. Pe­ter­son (🔊 pdf nwc).

Hur ljuvligt att i unga åren
Få lära känna frälsaren
Och följa honom glatt i spåren
På fridens väg till himmelen!

Refräng

Han vännen är, som aldrig sviker,
Om andra vänner svika mig.
Hans trofasthet ej från mig viker,
Han leder mig den rätta stig.

I bibeln ser jag, hur han vandrar
Från ort till ort och hjälp beskär.
Fast mången därför honom klandrar,
De armas vän han alltid är.

Refräng

Såljuv och mild hans stämma ljuder:
O kommen, I betungade.
Små barnen i sin famn han bjuder,
Sin nåd åt alla vill han ge.

Refräng

Jag ser, hur han på korset hänger
Och dör för mina synder där,
Men han ock dödens portar spränger.
Han lever städs och är mig när.

Refräng