Med sina fjädrar skall han betäcka dig, och under hans vingar skall du finna tillflykt; hans trofasthet är sköld och skärm.@Psaltaren 91:4

Ka­ro­li­na W. San­dell-Berg, 1865.

Norr­kö­ping Svensk me­lo­di (🔊 pdf nwc).

porträtt
Lina Sandell
1832–1903

Bred dina vita vingar,
O Jesus, över mig,
Och lät mig stilla vila
I ve och väl hos dig.
Bliv du mitt allt i allo,
Min visdom och mitt råd,
Och lär mig alla dagar
Att leva blott av nåd.

Förlåt mig alla synder
Och två mig i ditt blod.
Giv mig ett heligt sinne,
En vilja ren och god.
Tag i din vård och hägnad
Oss alla, stora, små,
Och låt i frid oss åter
Till nattens vila gå.