Bergen skola väl vika och högarna falla; men min nåd skall icke vika ifrån dig, och mitt fridsförbund skall icke förfalla, säger Herren, din förbarmare.@Jes 54:10

Li­na San­dell, 1884.

Väs­te­rås, Nya Psalm­ist­en (Min­ne­a­po­lis, Min­ne­so­ta: Skoog & De­Lan­der, 1903), num­mer 304 (🔊 pdf nwc).

porträtt
Lina Sandell
1832–1903

Bergen må vika och högarna falla,
Evig min nåd och min trofasthet är;
Aldrig förbundet af frid skall förfalla,

Så säger Herren, din Frälsare kär.

Hjälp mig, o Jesus, att gömma de orden,
Lär mig att rätt taga fasta på dem;
Och när jag slutat min vandring på jorden,
Låt mig i tron på det löftet gå hem!