Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono!@Psalmów 18:3
portret
Paweł Sikora (1883-1972)

Augustus M. Toplady, 1776 (Rock of Ages); Paweł Sikora in Harfa Syjońska. Śpiewnik dla użytku misji wewnętrznej (Cieszyn: 1912).

Thomas Hastings, 1830 (🔊 pdf nwc).

portret
Thomas Hastings (1784-1872)

Skało zbawcza, otwórz się!
W męce srogiej grzechu schnę.
Boku Twego święty zdrój,
To jest lek zbawienny mój;
W mocy Twej wylanej krwi,
Złota wolność dana mi!

Chociażbym się łzami zlał,
W postach, umartwieniach mdlał,
Nie zapłacę za swój grzech,
Nie odwołam czynów złych;
Tę zapłatę tylko da,
Jezu, sroga męka Twa!

Nędzny, biedny, w sobie sam,
U stóp krzyża Twego łkam;
Jestem nagi, przykryj mię!
Posil, bo w niemocy drżę!
Zmyj nieczystość mą i brud,
Bo nie pójdę żywy stąd!

Skało zbawcza, skryj mój grzech,
Nim ostatni wydam dech,
Nim opuszczę grobu cień,
W ostateczny sądu dzień!
Skało wieczna, zgładź mój grzech,
Skryj mię, Chryste, w ranach Swych.