Chwal, duszo moja, Pana, chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę; chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał.@Psalmów 146:1-2
portret
Horatio G. Spafford (1828-1888)

Horatio G. Spafford, 1873 (It Is Well with My Soul); Paweł Sikora, in Harfa Syjońska. Śpiewnik dla użytku misji wewnętrznej (Cieszyn: 1912).

Philip P. Bliss (🔊 pdf nwc).

portret
Paweł Sikora (1883-1972

Gdy pokój niebieski Bóg w duszę mi tchnie,
Choć burzy zagraża mi mi szał,
To jednak we wierze pieśń chwały Mu ślę:
„Błogo mi, w Panu mam wieczny dział!”
[:Błogo mi:], błogo mi, W Panu mam wieczny dział!

Gdy trwogą śmiertelną przejmuje mię wróg
I grozi mi wciąż jego strzał,
To wiem, że złośnika Zbawiciel już zmógł,
Że zupełne zwycięstwo mi dał.
[:Błogo mi:], błogo mi, W Panu mam wieczny dział!

Ciężary mych grzechów Pan rzucił już w dal,
Gdy za mnie przekleństwem się stał, O, chwal
Go, ma duszo, na wieki Go chwal,
Bo w żywocie zgotował ci dział.
[:Błogo mi:], błogo mi, W Panu mam wieczny dział!

Już żyję w Chrystusie, On gwiazdą jest mą,
W ciemności nie będę się bał;
Ni męki, ni burze zaszkodzić mi śmią,
W Nim pokoju wiecznego mam dział.
[:Błogo mi:], błogo mi, W Panu mam wieczny dział!