Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, a ki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.@Galaták 6:14

George Ben­nard, 1913 (The Old Rug­ged Cross). . Fordítás valószínűleg az 1920-as évekből.

George Ben­nard (🔊 pdf nwc).

portré
George Bennard
1873–1958

Messzi hegytetőn fent, áll egy régi kereszt,
Mely a szenvedés, szégyen jele.
E hely nékem kedves, hol a tiszta és szent
Minden bűnösért megöletett.
Szívem őrzi az emlékedet,
Drága vagy nekem minden felett.
Koronát ott, fönt míg nem nyerek,
Átkarollak te régi kereszt.

Ez a durva kereszt, melyet más úgy megvet,
Egyre vonzza az én lelkemet.
Mert az égi Bárány, mennyhonát elhagyván,
Értem vitte a Kálvárián.
Szívem őrzi az emlékedet,
Drága vagy nekem minden felett.
Koronát ott, fönt míg nem nyerek,
Átkarollak te régi kereszt.

Eme vértől ázott, régi átokfáról
Tiszta áldozat fénye ragyog:
Ott halt Jézus értem, üdvöt tőle nyertem,
Vele életem megváltozott.
Szívem őrzi az emlékedet,
Drága vagy nekem minden felett.
Koronát ott, fönt míg nem nyerek,
Átkarollak te régi kereszt.

Ehhez a kereszthez mindig hű maradok,
Szégyenét örömmel hordozom.
Tudom, hogy ha majdan, hazaszólít Uram,
A jutalmat ott fönn megkapom.
Szívem őrzi az emlékedet,
Drága vagy nekem minden felett.
Koronát ott, fönt míg nem nyerek,
Átkarollak te régi kereszt.