Nul n’a d’amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il aime.@Jean 15:13
portrait
Charles C. Converse (1834-1918)

Auteur inconnu.

Charles C. Converse, 1868 (🔊 pdf nwc).

A la gnou Zanmi sé Jézu, Tout péché nou sé chaj li!
A la gnou biinfé: pou pòté pinn ba li nan la priè!
Konbiin foua la pé nou pédi, konbiin charin nou subi;
Pouki? Paské nou pa pòté, tout ba li nan priè.

Si gin tantasion ak touman, ou traka ninpòt kouman
Nou pa pou janm dékourajé; Jezu la nan la prié.
Ki lés zanmi ki si fidél, ki fé nanm blié doulé-l ?
Jézu konnin sa féblès yé, jouinn ak li na la prié.

Nou santi-n féb? nou pa kapab?
Ki lés flo nape pasé? Sové a di li résponsab:
Jouinn ak li nan la prié, si zanmi ou yo blié ou
Di Jézu-l li tandé ou, lapeé tann ou li bra li louvri
Jézu vlé ba ou la vie.