1816–1868
portrait

February 3, 1816, in the rectory at Nysätra, Västerbotten, Sweden.

February 24, 1868, Sweden.

Johanneskyrka, Stockholm, Sweden.

portrait

Son of a rector, Rosenius was never ordained, but was an influential Lutheran preacher. He edited The Pietist (1842–62), and made extensive contributions thereto. His wife was Agata Rosenius. Oscar Ahnfelt had a large role in popularizing Rosenius’ hymns.

  1. Ängsliga hjärta, upp ur din dvala
  2. I Have a Friend, So Patient, Kind, Forbearing
  3. Med Gud och hans vänskap
  4. På nåden I Guds hjärta
  5. Var jag går, i skogar, berg och dalar