Ojo ibukun yio wa/ro.@Ezekeil 34:26
aworan
Daniel W. Whittle (1840-1901)

Daniel W. Whittle, 1883 (There Shall Be Showers of Blessing); a ko mo eniti to seitumo.

James McGranahan (🔊 pdf nwc).

aworan
James McGranahan (1840-1907)

Ojo ibukun y’o si ro!
Eyi n’ileri ife;
A o ni itura didun
Lat’ odo Olugbala.

Egbe

Ojo ibukun! Ojo ibukub l’a n fe
Iri anu wa yi wa ka, sugbon ojo l’a ntoro

Ojo ibukun y’o si ro!
Isoji iyebiye;
Lori oke on petele
Iro opo ojo m bo.

Egbe

Ojo ibukun y’o si ro!
Ran won si wa Oluwa!
Fun wa ni itura didun
Wa, f’ola fun oro Re.

Egbe

Ojo ibukun y’o si ro!
Nwon ’ba je le wa loni!
B’a ti njewo f’Olorun wa
T’a n pe oruko Jesu.

Egbe