Ta còn có những chiên khác không thuộc về bầy nầy. Ta cũng phải tìm dẫn chúng về để chúng cũng nghe tiếng ta, và rồi sẽ chỉ có một bầy chiên và một người chăn mà thôi.@Giăng 10:16
chân dung
William A. Ogden (1841-1897)

Alexcenah Thomas, 1885 (Bring Them In). .

William O. Ogden (🔊 pdf nwc).

Kìa, Người chăn bầy cất tiếng đau thương,
Ngoài đồng cô tịch hắc ám, thê lương,
Gọi bầy chiên lạc mất khắp trên đất,
Đã cách xa nơi chuồng Chúa chơn thật.

Điệp Khúc

Dắt về Chúa, dắt về Chúa,
Giữa chốn ác tội kíp đem chiên ra;
Dắt về Chúa, dắt về Chúa,
Ráng dắt những chiên lạc đến nơi Cha.

Người nào vui lòng giúp Đấng chăn chiên,
Tìm nhiều chiên còn rải rác đi riêng?
Người nào vui lòng giúp đở chiên với,
Cứu chúng xa nơi lạnh lẽo chơi vơi.

Điệp Khúc

Còn nhiều chiên lạc mất vẫn kêu vang,
Ngoài đồng, trên rừng khắp chốn, lang thang
Kìa, Ngài đang còn phán với ta đấy,
Hãy kiếm chiên ta lạc mất đâu đây.

Điệp Khúc