O da şöyle yanıt verdi: O’ nun günahkar olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, kördüm, şimdi görüyorum.@Yuhanna 9:25
portre
John Newton (1725-1807)

John Newton, 1779 (Amazing Grace); .

Virginia Harmony, 1831 (🔊 pdf nwc).

Yüce lütuf sesi tatlı!
Suçluyken kurtuldum.
Kör gözlerim de açıldı,
Kayıpken bulundum.

Hem beni korkuttu lütfun,
Hem korkumu sildi.
Sana iman ettiğim gün
Lütfun ne hoş geldi!

Çok dert, tuzak, tehlikeden
Geçtim lütfun ile.
Lütfundur beni yönelten
Göksel meskenime.

Bin yıl o sönmeyen nurda
Bur’da bir gün kadar.
Rab’bi yüceltmeye hala
Sonsuz yıllar da var!