Aynı yörede, sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rab’bin bir meleği onlara göründü ve Rab’bin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar.@Luka 2:8-9
portre
Josef Mohr (1792-1848)

Josef Mohr, tahminen 1816-1818 (Stille Nacht); .

Franz X. Gruber, tahminen 1820 (🔊 pdf nwc).

portre
Franz X. Gruber (1787-1863)

Sakin gece! Kutsal gece!
Uyurlar şehirde
Tek Meryem ve Yusuf nöbette
Tatlı, kutsal bebek yemlikte
Uyu, İsa, rahatla!

Sakin gece! Kutsal gece!
Gökten nur inmekte
Çobanlar hayranlıkla bakar
Melek ordusu övgü sunar
Kurtarıcımız doğdu!

Sakin gece! Kutsal gece!
Ey İsa, yüzünde
Sevginin saf ışığı parlar
Tanrı lütfunun çağı başlar
Geldi Tanrı’nın Oğlu!