ครั้นพระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรด ดูเถิด มีพวกนักปราชญ์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม ถามว่า กุมารที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นในทิศตะวันออก เราจึงมาหวังจะนมัสการท่าน@มัทธิว 2:1-2
ภาพเหมือน
Mosaic of the Magi, from church in Ravenna, Italy

John H. Hopkins, Jr., 1857 (We Three Kings of Orient Are) (🔊 pdf nwc); ผู้แปล นิรนาม.

ภาพเหมือน
John H. Hopkins, Jr. (1820-1891)

เราทั้งสามคือพวกโหรา
เดินทางไกลนำเครื่องบรรณา
ข้ามภูเขาห้วยน้ำลำธาร
ติดตามดาราข้างหน้า

ร้องรับ

โอ้ดาวประหลาดอัศจรรย์
นำเราไปถึงพระกุมาร
ในโลกนี้มืดมัวชั่วช้า
ครันขอนำถึงสว่างสวรรค์

เบธเลเฮมพระเจ้าบังเกิด
เราได้นำทองคำดีเลิศ
มากราบทูลถวายพระองค์
ขอทรงอวยพรเราเถิด

ร้องรับ

กำยานมีกลิ่นหอมวิเศษ
ซึ่งเป็นของจากต่างประเทศ
เราคุกเข่าสรรเสริญกราบไหว้
พระองค์ผู้ทรงปกเกศ

ร้องรับ

มดยอบของขมเป็นเครื่องหอม
เราถวายแด่พระกุมาร
ซึ่งผู้หญิงได้นำถวาย
ห่อพระกายพระภูบาล

ร้องรับ

เหล่ามนุษย์จงยินดีครัน
ในการสมภพองค์ทรงธรรม
นำจิตใจเป็นของถวาย
ร้องสาธุการพร้อมกัน

ร้องรับ