ทันใดนั้น มีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่า รัศมีภาพจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด และบนแผ่นดินโลกจงมีสันติสุข และสันถวไมตรีจงมีแก่มนุษย์ทั้งปวง@ลูกา 2:13-14

A. N., 1878; .

Emerson E. Hasty (🔊 pdf nwc).

องค์พระเยซูเกิดอยู่บ้านเบธเลเฮม นอนในรางหญ้าต่างบังลังก์สุขเกษม
น่าประหลาดนักซึ่งทรงรักเรามากมาย รักเรามากมาย มากมาย
รักเรามากมาย มากมาย รักเรามากมาย มากมาย
น่าประหลาดนักซึ่งทรงรักเรามากมาย รักเรามากมาย มากมาย

องค์พระเยซูประทับอยู่ในรางหญ้า อยู่กับวัวควายน่าอายยิ่งนักหนา
ลดพระเกียรติลงเพื่อทรงช่วยชาวโลกา ทรงมาไถ่บาป ไถ่บาป
ทรงมาไถ่บาป ไถ่บาป ทรงมาไถ่บาป ไถ่บาป
ลดพระเกียรติลงเพื่อทรงช่วยชาวโลกา ทรงมาไถ่บาป ไถ่บาป

องค์พระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขน รับโทษแทนเราให้พ้นจากบาปทุกข์เข็ญ
พระกรุณานั้นหาเปรียบไม่เทียบเท่า วายชนม์เพื่อเรา เพื่อเรา
วายชนม์เพื่อเรา เพื่อเรา วายชนม์เพื่อเรา เพื่อเรา
พระกรุณานี้หาเปรียบไม่เทียบเท่า วายชนม์เพื่อเรา เพื่อเรา

องค์พระเยซูจะเสด็จกลับลงมา คำที่สัญญาคงสำเร็จในไม่ช้า
ตาเราจะเห็นพระองค์ลงมาจากฟ้า กลับมารับเรา รับเรา
กลับมารับเรา รับเรา กลับมารับเรา รับเรา
ตาเราจะเห็นพระองค์ลงมาจากฟ้า กลับมารับเรา รับเรา