เบธเลเฮม เอฟราธาห์เอ๋ย แต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาคนยูดาห์ที่นับเป็นพันๆ จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล ดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล@มีคาห์ 5:2
ภาพเหมือน
Phillips Brooks (1835-1893)

Phillips Brooks, 1867 (O Little Town of Bethlehem); .

Lewis H. Redner, 1868 (🔊 pdf nwc).

ภาพเหมือน
Lewis H. Redner (1831-1908)

มีบ้านหมู่น้อยชื่อเบธเลเฮ็ม ความมืดปกคลุมหุ้มไว้
ชาวบ้านหลับไหลเงียบเชียบทั่วไป ดาราเต็มนภาลัย
แต่ในเวลากลางคืนนั้น ปรากฎดวงรัศมี
พระคริสต์เกิดมาตามพระสัญญา ทำนายสำเร็จคราวนี้

พระคริสต์กุมารบังเกิดคืนนั้น มาเรียผู้เป็นมารดา
มีชาวสวรรค์ชุมนุมพร้อมกัน เหล่าบริวารชาวฟ้า
ยามนั้นมีเสียงประกาศว่า ผู้ช่วยทรงเกิดวันนี้
สรร-เสริญพระเจ้ากษัตริย์ของเรา ให้โลกปิติยินดี

ราตรีสงบราตรีสงัด พระคริสต์เสด็จลงมา
เป็นพรสวรรค์ประเสริฐล้ำเลิศ ประทานแก่ชาวโลกา
ไม่มีผู้ใดได้ยินเสียง เมื่อพระองค์เสด็จมา
คนผิดคนบาปที่สารภาพ พระองค์จะทรงเมตตา

พระองค์บังเกิดบ้านเบธเลเฮ็ม วันนี้ขอน้อมวันทา
ขอพระองค์โปรดอวยพรยกโทษ สถิตในใจเหล่าข้า
ขอโปรดชำระความผิดบาป ให้บริสุทธิ์ผ่องใส
ในวันบังเกิดเป็นพรล้ำเลิศ ปิติยินดีทั่วไป