ในแถบนั้น มีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนา เฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน ดูเถิด มีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขา และรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขา และเขากลัวนัก@ลูกา 2:8-9
ภาพเหมือน
Richard S. Willis (1819-1900)

Edmund H. Sears, 1849 (It Came upon a Midnight Clear); .

Richard S. Willis, 1850 (🔊 pdf nwc).

หากท่านทราบชื่อผู้แปล หรือหารูปผู้แปลได้ที่ไหน กรุณาแจ้งให้เราทราบ กรุณาส่งทางอี-เมล์?

ภาพเหมือน
Edmund H. Sears (1810-1876)

ในคืนวันหนึ่งยามเงียบสงัด มีทูตสวรรค์ลงมา
ร้องเพลงสรร-เสริญดีดพิณทองคำ และนำข่าวดีกล่าวว่า
“ความสุขจงมีแก่ชาวโลกนี้ เพราะมีกษัตริย์บังเกิด”
มนุษย์ทั้งหลายจงเงี่ยหูฟัง บทเพลงความสุขประเสริฐ

เหล่าทูตสวรรค์พากันลงมา ร้องเพลงแสดงยินดี
เพื่อให้ชาวโลกซึ่งเหน็ดเหนื่อยใจ ได้รับความสุขเปรมปรีดิ์
แต่ว่ามนุษย์ยังคงดื้อดึง ไม่มีความสามัคคี
คนบาปทั้งหลายจงไตร่ตรองดู รับพรจากพระเยซู

ผู้ใดเป็นทุกข์หนักอกหนักใจ ต้องแบกภาระเหลือหลาย
ผู้ใดรับความทุกข์ทรมาน จนเหนื่อยดูเหมือนไม่ไหว
บัดนี้จงเงยหน้าดูพระเจ้า รับเอาความรอดโดยดี
พระองค์จะโปรดประทานความสุข พ้นทุกข์แก่ท่านทันที

วันคืนกำลังจะผ่านพ้นไป ตามคำผู้ทำนายไว้
ยุคนั้นจะมาเวลากำหนด คือยุคไม่มีความตาย
ความสุขจะแผ่ออกไปทั่วโลก เปรียบดังแสงรัศมี
ชาวโลกร้องเพลงอย่างทูตสวรรค์ คือเพลงสุขสวัสดี