ทันใดนั้น มีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่า รัศมีภาพจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด และบนแผ่นดินโลกจงมีสันติสุข และสันถวไมตรีจงมีแก่มนุษย์ทั้งปวง@ลูกา 2:13-14
ภาพเหมือน
Charles Wesley (1707-1788)

Charles Wesley, 1739 (Hark, the Herald Angels Sing); .

Felix Mendelssohn, 1840 (🔊 pdf nwc).

หากท่านทราบชื่อผู้แปล หรือหารูปผู้แปลได้ที่ไหน กรุณาแจ้งให้เราทราบ กรุณาส่งทางอี-เมล์?

ภาพเหมือน
Felix Mendelssohn (1809-1847)

จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ สาธุการพระเจ้าเบื้องบน
พระเมตตาพระเจ้าสูงสุด สวัสดีแก่ชนมนุษย์
ทุกประเทศจงตื่นยินดี ร้องเพลงกับชาวฟ้ารังสี
เปล่งเสียงขึ้นด้วยใจชื่นเต็มพระคริสต์เกิดที่เบธเลเฮม

ร้องรับ

เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์สาธุการพระเจ้าเบื้องบน

องค์พระคริสต์สถิตเบื้องบน เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
ถ่อมพระทัยลงมากำเนิด แต่มาเรียหญิงผู้ประเสริฐ
องค์พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด ลงมาทรงกายามนุษย์
จงสาธุผู้ปรากฎเป็น พระเยซูอิมมานุเอล

ร้องรับ

พระเยซูเป็นมิตรไมตรี ทรงพระนามผู้เลี้ยงอันดี
เป็นสว่างแห่งความชอบธรรม ส่องทั่วทุกประเทศชูค้ำ
ทรงมาหาคนผู้หลงหาย เกิดเพื่อช่วยปวงชนพ้นตาย
และทรงยกบาปโทษให้พลัน รอดชีวิตตลอดนิรันดร์

ร้องรับ