Och den ene ropade till den andre och sade: ›Helig, helig, helig är Herren Sebaot; hela jorden är full av hans härlighet.›@Jesaja 6:3
portrait
Johan O. Wallin (1779-1839)

Johan O. Wallin, 1811.

Rostockerhandboken, 1529 (🔊 pdf nwc).

Vi lova dig, o store Gud!
Med makt och ära går ditt bud,
Ditt helga ord, Kring himlar och kring jord.
Helig, helig, helig är Herren Gud.

Din kyrka glädes i ditt skygd,
Hon på ett hälleberg är bygd;
Till domens stund Hon vilar på sin grund.
Helig, helig, helig är Herren Gud.

Allt folk skall samlas i dess famn
Och böja knä i Jesu namn
Och lova Gud Med kristna tungors ljud.
Helig, helig, helig är Herren Gud.

Allt folk omkring din tron en gång
Skall sjunga segerns höga sång,
Där kerubim Besvara serafim:
Helig, helig, helig är Herren Gud.