Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi få kallas Guds barn, vilket vi ock äro. Därför känner världen oss icke, eftersom den icke har lärt känna honom.@1 Johannesbrevet 3:1
porträtt
John M. Driver (1858-1918)

John M. Driver, 1892. O. Frank, 1899.

John M. Driver, 1892 (🔊 pdf nwc).

Underbar kärlek så stor!
Sjung det ännu en gång!
Underbar kärlek så stor!
ämnet för all vår sång!
änglarna budskapet föra,
Herdarna hänryckta höra,
Syndare kan det ej röra
Dig denna kärlek så stor?

Kör

Underbar! Underbar! Underbar!
Underbar kärlek så stor!

Underbar kärlek så stor!
Fastän du fjärran är,
Underbar kärlek så stor!
Gud dig ännu har kär!
Kom till den levande källa,
Som ifrån korset syns välla,
Som kan din själ tillfredsställa!
Underbar kärlek så stor!

Kör

Underbar kärlek så stor!
Sist uti Himlens höjd,
Underbar kärlek så stor!
Bjudes dig: evig fröjd!
Frälsad från frestelsens snaror,
Räddad från jordlivets faror.
Skall du bland jublande skaror
Prisa Guds kärlek så stor?

Kör