Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den.@Exodus 20:8
porträtt
Joel Blomqvist (1840-1930)

Joel Blomqvist, 1877 (🔊 pdf nwc).

Sabbatsdag, hur skön du är,
Skänkt av Gud, jag har dig kär;
Kom, o kom att än en gång
Samla oss til bön och så!

Efter arbetsveckans strid
Få vi sitta ned i frid
Vid vår Faders rika bord,
Lyssnande till nädens ord.

Gud, vår Gud, till dig vi se,
Giv oss rik välsignelse;
Låt ditt evangelium
Ljuda klart på alla rum!

Låt i dag ditt helga ord
Göra under på vå jord!
Våra arma själar föd,
Herde god, med livets bröd!

Kom och månget byte tag
Från den starke denna dag!
Bärga mången kärve in
Uti himlaladan din!

Herre, komme snart den tid,
Dä vi efter livets strid,
Uti evig sabbatsro
Få i dina gårdar bo!