I tron dogo alla dessa, innan de ännu hade fått vad utlovat var; de hade allenast sett det i fjärran och hade hälsat det och bekänt sig vara »gäster och främlingar» på jorden.@Hebréerna 11,13
porträtt
Joel Blomqvist (1840-1930)

Joel Blomqvist och Lars P. Ollén, 1876, inspirerad av Shall We Gather at the River?

Robert Lowry, 1864 (🔊 pdf nwc).

porträtt
Robert Lowry (1826-1899)

O, hur saligt att få vandra
Hemåt vid vår Faders hand;
Snart vi slutat ökenfärden
Och gå in i Kanaans land!

Refräng

Härligt sången där skall brusa,
Stark som dånet av en vattuflod;
äran tilhör Gud och Lammet,
Som oss vunnit med sitt blod.

Här vid älvarna i Babel
Tystnar ofta nog vår sång,
Men vi vänta bättre dagar
I Jerusalem en gång.

Refräng

Intet mörker där skal vara,
Ingen tårar, ingen nöd,
Ingen synd och ingen plåga,
Ingen djävul, ingen död.

Refräng

Här vi skiljas från varandra,
Här er möda, sorg och strid;
Men uti den gyllne staden
Snart vi mötas få i frid.

Refräng

O, må ingen bli tilbaka
Här i denna mörka värld;
Må vi alla där få mötas
Efter slutat pilgrimsfärd!

Refräng