Han svarade: ›Om han är en syndare vet jag icke; ett vet jag: att jag, som var blind, nu kan se.›@Johannes 9:25
porträtt
John Newton (1725-1807)

John Newton, 1779 (Amazing Grace). Anders Frostensson.

New Britain, Virginia Harmony, 1831 (🔊 pdf nwc).

Oändlig nåd mig Herren gav,
Och än i dag mig ger.
Jag kommit hem, jag vilsen var,
Var blind, men nu jag ser.

Guds nåd, jag skälvde inför den,
Men sedan gav den ro,
Och aldrig var den större än
Den dag jag kom till tro.

Jag kom ur tvivel, mörka djup,
Ur van- makt och ur skam.
Den nåd som bar mig intill
Nu skall bära ända fram.

Guds löften ger vår längtan svar,
Som klippan är hans ord.
Ej bättre sköld och skydd jag
Har i himmel och på jord.