Jag kallar eder nu icke längre tjänare, ty tjänaren får icke veta vad hans herre gör; vänner kallar jag eder, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag kungjort för eder.@Johannes 15:15

Nils Fryk­man, in San­nings­vit­tnet, 1895 (🔊 pdf nwc).

porträtt
Nils Frykman
1842–1911

Jag har en vän som älskar mig
Så högt, att han lät offra sig
I korsets död på Golgata.
Mitt hjärta, sjung halleluja!

Refräng

Halleluja, jag har en vän
Som leder mig till himmelen.
Han hela vägen med mig går,
Och av hans hand jag kronan får.

Jag har en vän, en mäktig vän,
Som har sin tron i himmelen.
Han råder över alla land,
På höjd, i dal, på sjö och strand.

Refräng

Men denne vän så hög och stor,
Han även i mitt hjärta bor
Och fyller det med salig fröjd,
Att jag kan sjunga glad och nöjd.

Refräng

Vad gör det då om jag är svag
Och ofta mörk min prövningsdag.
Så länge Jesus är min vän
Jag lycklig är och sjunger än:

Refräng