Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.@Psaltaren 16:11
porträtt
Johan L. Runeberg (1804-1877)

Johan L. Runeberg, 1857.

Johan I. Dannström, 1881 (🔊 pdf nwc).

Hur ljuvt det är att komma
Till Herrens tempelgĺrd,
Där trogna själar blommar
Som liljor i hans vĺrd.
Man ser de skära kalkar
För Gud där öppna stĺr,
Och himmelsk dagg dem svalkar,
Att liv och kraft de fĺr;
Och himmelsk dagg dem svalkar,
Att liv och kraft de fĺr

Hur kärt i Andens enhet
Att dem tillsammans se
I trohet och i renhet
Åt Herren offer ge!
När de Guds lov upphöjer
Pĺ denna fridens ort,
Vem vill dĺ ute dröjer
Och stannar vid dess port;
Vem vill dĺ ute dröjer
Och stannar vid dess port.

Träd in att se och smaka
Hur ljuvlig Herren är,
Att bedja och att vaka
med hans utvalda där.
Där ute lever flärden
Sĺ glädjelös och tom,
Ack, ringa fröjd ger världen
Emot Guds helgedom;
Ack, ringa fröjd ger världen
Emot Guds helgedom;.

Ej vill jag vandra fjärran
Till mörker bort frĺn dag.
Mitt ljus, det är av Herran,
Min sol uppsöker jag.
Inför hans anlet klara
Vill i hans hus jag bo.
Där är mig gott att vara,
Där har mitt hjärta ro;
Där är mig gott att vara,
Där har mitt hjärta ro.