Därför skall du i dag veta och lägga på hjärtat att Herren är Gud, uppe i himmelen och nere på jorden, han och ingen annan.@Deuteronomium 39:4
porträtt
Oskar Ahnfelt (1813–1882)

Nils Fryk­man (1842–1911).

Guds God­het Os­kar Ahn­felt (1813–1882) (🔊 pdf nwc).

porträtt
Nils Frykman (1842–1911)

Gud, min Gud och fader kär,
O hur dyr din godhet är,
Att din omsorg sträcker sig
Ock till mig!

Ja, din godhet vida går,
Längre än min tanke når,
Och i evigheten än
Varar den.

Även där du handlar så,
Att jag rätt ej kan förstå
Vad du menar, Herre kär,
Näd det är.

O min själ, var glad och sjung,
Lämma sorgens börda tung,
Kommer dag, så kommer råd,
Allt av nåd.

Annan tröst ej räcker till,
Annan ja ej söka vill.
Nåden är evinnerlig
Nog för mig.