Vi tala—såsom det heter i skriften—›vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom›.@1 Korinthierbrevet 2:9

Nils Frykman, 1883 (🔊 pdf nwc).

porträtt
Nils Frykman
1842–1911

Min framtidsdat är ljus och lång,
Den räcker bortom tidens tvång,
Där Gud och Lammet säll jag ser
Och ingen nöd skal vara mer.

Ett oförgängligt arv jag har,
I himlen är det i förvar,
Och under prövotiden här
Min Fader ger vad nyttigt är.

Pris vare Gud, som ställt det så!
Nu slipper jag att ängslig gå.
För mig han ensam sörja vill,
Och då bör jag eg hjälpa till.

Så har jag frid uti min själ
Och sjunger glad: Nu allt är väl.
Jag vandrar trygg vid Faderns hand,
Han leder mig till livets land.

Men, Herre Jesus, lär du mig
Att leva mera helt för dig
Den lilla tid jag har igen
På vägen hem till himmelen.