Le t`i afrohemi, pra, me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir, për të pasur ndihmë në kohë nevoje.@Hebrenjve 4:16
portret
Annie S. Hawks (1836-1918)

Annie S. Hawks, 1872 (I Need Thee Every Hour); Jan Foss (1954-).

Robert Lowry (🔊 pdf nwc).

portret
Robert Lowry (1826-1899)

Për ty unë kam nevojë,
I dashur Zot Jezus.
Kur ti më th’rret, dëgjoj
Dhe paqja mua më mbush.

Refreni

Për ty unë kam nevojë, Zot.
Unë pa ty s’jetoj dot.
*Ccedil;do orë e çdo çast
Po të kërkoj.

Për ty unë kam nevojë,
O, pranë meje rri.
Tundimet s’më pushtojnë
Kur afër, Zot, je ti.

Refreni

Për ty unë kam nevojë,
Në g’zim e në shtrëngesë.
Eja, tek unë bano;
Pa ty s’kam fare shpresë

Refreni

Për ty unë kam nevojë,
Gjithçka që ke premtuar
Nga zemra i besoj;
Plot’soji k’to për mua.

Refreni

Për ty unë kam nevojë,
O Zot Jezus Mesi.
Që unë të të takoj,
Po vij, po vij tek ti.

Refreni