Dhe ajo lindi djalin e saj të parëlindur, e mbështolli me pelena dhe e vendosi në një grazhd, sepse në han nuk kishte vend për ta.@Lluka 2:7
portret
Jan Foss (1954-)

Anonim (Away in a Manger); Jan Foss (1954-).

William J. Kirkpatrick, 1895 (🔊 pdf nwc).

portret
William J. Kirkpatrick (1838-1921)
ilustrim
Adhurim i Barinj
Gerard van Honthorst (1590-1656)

Njëherë në një stallë pushonte në grazhd
Jezusi i vogël, i shtrirë mbi kashtë.
Gjith’ yjet e qiellit gëzoheshin shumë
Të v’renin Jezusin si foshnjë në gjumë.

Bile kur në stallë pëllitej bag’tia,
Jezusi nuk qante, po rrinte i mirë.
Jezus, unë të dua, nga qielli shiko,
dhe deri mëngjesin tek unë qëndro.

Rri afër tek unë, të lutem unë sot,
Dhe mua më duaj përjetë, o Zot.
Bekoi gjith’ f’mijët që ty të besojnë,
Dhe merrna në qiell, Zot, me ty të jetojmë.