Hiri qoftë me të gjithë ata që duan Zotin tonë Jezu. Krisht me sinqeritet.@Efesianëve 6:24
portret
Elizabeth P. Prentiss (1818-1878)

Elizabeth P. Prentiss, 1856 (More Love to Thee, O Christ); Jan Foss (1954-).

W. Howard Doane, 1870 (🔊 pdf nwc).

portret
W. Howard Doane (1832-1915)

Më tepër dashuri
Për ty, o Zot.
Kjo ësht’ dëshira që
Unë e kam sot.

Refreni

Unë kërkoj nga ti
Më tepër dashuri
Për ty, o Zot,
Për ty, o Zot!

At’ qejf që bota jep
Kërkoja unë,
Por unë tash të kërkoj
Këtu në gjunjë.

Refreni

O pikëllim i butë,
Tek unë punofsh.
Prej zemrës sime, Zot,
Çdo gur largofsh.

Refreni

At’ ditë kur frymën e
Fundit të jap,
Unë këtë dëshirë
S’do ta marr prapë.

Refreni