Do të quhet Këshilltar i admirueshëm.@Isaia 9:5
portret
Elisha A. Hoffman (1839-1929)

Elisha A. Hoffman, 1891 (What a Wonderful Savior!) (🔊 pdf nwc); Jan Foss.

portret
Jan Foss (1954-)

Kurban Jezusi më shpërbleu.
Shpëtimtar i pashoq ësht’!
Ai borxhin për mëkat e ktheu.
Shpëtimtar i pashoq ësht’!

Refreni

Ç’shpëtimtar i pashoq ësht’!
Jezusi, Jezusi!
Ç’shpëtimtar i pashoq ësht’!
Jezusi, im Zot!

I shtrenjtë ësht’ gjaku që pastron -
Shpëtimtar i pashoq ësht’!
Me Perëndinë ai më pajton.
Shpëtimtar i pashoq ësht’!

Refreni

Nga faji zemrën ma kulloi.
Shpëtimtar i pashoq ësht’!
Që ai tek unë të mbretëroj’.
Shpëtimtar i pashoq ësht’!

Refreni

Ma jep fuqinë të ngadhënjej.
Shpëtimtar i pashoq ësht’!
Për çdo tundim kam forcë të re.
Shpëtimtar i pashoq ësht’!

Refreni

Unë zemrën krejt atij ia dhashë.
Shpëtimtar i pashoq ësht’!
Për botën s’kam dëshirë më tash.
Shpëtimtar i pashoq ësht’!

Refreni