Askush s’ka dashuri më të madhe nga kjo: të japë jetën e vet për miqtë e tij.@Gjoni 15:13
portret
Charles C. Converse (1834-1918)

Joseph M. Scriven, 1855 (What a Friend We Have in Jesus); .

Charles C. Converse, 1868 (🔊 pdf nwc)

portret
Joseph M. Scriven (1819-1886)

Ç’mik na është Jezus Krishti
Në çdo rast ai na mbron
Ç’provilegj t’i shpiem Zotit
Çdo gjë zemrën na lëndon
O ç’paqtim shumë herë largojmë
O ç’mundime heqim kot
Vetëm se s’ia bëjmë të njohur
Me të falur të madhit Zot.

Kemi ngasje dhe mundime
Jemi mbushur me hidhërim
Le t’ia bëjmë të njohur Zotit
Na dhuron Ai paqëtim
Mund të gjemë mik të tillë
Tjetër Mik si Zotin Krisht
Jo pra zemrën hap tregoji
Ç’të mundon ty kotësisht.

Nëse je rëndë i ngarkuar
Edhe barrën nuk mban dot
Ngri lart sytë dhe vështro Zotin
Veten mos mundo më kot
Të mërzisin njerëzia
Nuk të mbet mbi dhe një mik
Ia thuaj të gjitha Zotit
Ai të është mik besnik.