I kanë larë rrobat e tyre dhe i kanë zbardhur në.@Zbulesa 7:14
portret
Elisha A. Hoffman (1839-1929)

Elisha A. Hoffman, 1878 (Are You Washed in the Blood?); Jan Foss (1954-).

Elisha A. Hoffman (🔊 pdf nwc).

portret
Jan Foss (1954-)

A ke marrë pastrimin prej Jezusit Zot?
A je larë në gjakun e shtrenjtë?
Në fuqinë e hirit a beson ti sot?
A je larë në gjakun e shtrenjtë?

Refreni

A je larë ti në gjak,
Larë në gjakun e qengjit të shenjtë?
Ësht’ e bardhe rroba jote si dëborë?
A je larë në gjakun e shtrenjtë?

A po shkon me Zotin krah për krah çdo ditë?
A je larë në gjakun e shtrenjtë?
E njeh jetën e të kryqëzuarit?
A je larë në gjakun e shtrenjtë?

Refreni

Kur do t’vijë dhëndrri, ç’do të bësh, pra, ti?
A je larë në gjakun e shtrenjtë?
A do të pranohesh në mbret’rinë e tij?
A je larë në gjakun e shtrenjtë?

Refreni

Hidhe ti pëlhurën që ësht’ plot me faj
Edhe lahu në gjakun e shtrenjtë?
Është një burim që shpirtin mund ta lajë
Ji i larë në gjakun e shtrenjtë?

Refreni