Lypni dhe do t’ju jepet.@Lluka 11:9
portret
Jan Foss (1954-)

Edmund S. Lorenz, 1876 (Tell It to Jesus); Jan Foss (1954-).

Edmund S. Lorenz (🔊 pdf nwc).

portret
Edmund S. Lorenz (1854-1942)

A je ti i lodhur, i ründuar?
Thuaja Zotit, thuaja Zotit.
A ke mall pür g’zime tü kaluara?
Thuaja Zotit Jezus!

Refreni

Thuaja Zotit, thuaja Zotit,
Ai üsht’ njü shok shum’ i ngushtü
ădo gjü qü po tü ngarkon nü jetü,
Thuaja Zotit Jezus!

Nganjüher’ a qan e pikülluar?
Thuaja Zotit, thuaja Zotit.
A ke faj qü ti nuk ke pranuar?
Thuaja Zotit Jezus!

Refreni

A ke frik’ qü mund tü vij’ trishtimi?
Thuaja Zotit, thuaja Zotit.
Pür tü ardhshmen a ke shqetüsim ti?
Thuaja Zotit Jezus!

Refreni

Kur mendon pür vdekjen, a ke hall ti?
Thuaja Zotit, thuaja Zotit.
Pür mbret’rin’ e Krishtit a ke mall ti?
Thuaja Zotit Jezus!

Refreni