ඒකෙණෙහිම ඒ දේවදූතයා සමග මහත් ස්වර්ගීය සේනා සමූහයක් දෙවියන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරම්න්: ඉතා උසස් තැන්හී දෙවියන්වහන්සේට මහිමයද පොළොවෙහි උන්වහන්සේ ප්‍රියවූ මනුෂ්‍යයන් අතරෙහි සමාදානයද වේවයි කීවෝය.@ලූක් 2:13,14
portrait
චාර්ල්ස් වෙස්ලි (1707-1788)

චාර්ල්ස් වෙස්ලි, 1738 (Hark, the Herald Angels Sing); සී ඩබ්ලිව් ද සිල්වා.

ෆීලික්ස් මෙන්ඩල්සන්, 1840 (🔊 pdf nwc).

portrait
ෆීලික්ස් මෙන්ඩල්සන් (1809-1847)

අසව් දුත ගී නද
රජුට උපන් අද
පොළොවේ සමාදානේත්
සතට වේ දයාවත්
සෑම ජාතීන් නැඟිටිව්
දූතයන් හා ගී කියව්
බෙත්ලෙහෙම් පුරවරේ
ක්‍රිස්තුස් උපන් මේ වරේ

අසව් දුත ගී නද
රජුට උපන් අද

උසස් තැන්හි වැඳුම් ලත්
සදාකල් හිමි තෙදැත්
ක්‍රිස්තුස් තුම එයි බලව්
කන්‍යා ළඳ පුත් මෙලෙව්
වසා දේව ලීලාව
සැබවින් මිනිසෙක්ව
මිනිසුන් හා වසන්ට
එම්මානුවෙල් වි තුට

සමාදානේ කුමරු
දමිටුකමේ හිරු
සියල්ලන්ට මිදීමත්
ගෙනාසේක එළියත්
තේජස හැර දමා
මිනිසුන්ට වී පෙමා
සදාකාල ජීවනේ
දෙන්ට ලොව උපන්නේ