Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!@Isaia 6:3
portret
John B. Dykes (1823-1876)

Reginald Heber, 1826 (Holy, Holy, Holy); .

Nicaea John B. Dykes, 1861 (🔊 pdf nwc).

portret
Reginald Heber (1783-1826)

Sfânt eşti, sfânt eşti! Doamne
Dumnezeu puternic!
Grabnic in dimineaţ asta
Noi te proslăvim.
Sfânt eşti, sfânt eşti, sfânt eşti!
Şi foarte milostiv!
Doamne Iehova,
Tată, Fiu, Duh Sfânt.

Sfânt eşti, sfânt eşti, sfânt eşti!
Toţi sfinţii ţi se’nchin!
’Naintea T pun coroana de invingere.
Cântânduţi se proştern Cheruvimi, Serafimi,
Cel ce ai fost, eşti,
Şi vei fi in veci.

Sfânt eşti, sfânt eşti, sfânt eşti!
Deşi nor teascunde,
Ochiul celui păcătos nuti
Vede măriea.
Numai singur sfânt eşti,
Singur Tu eşti perfect,
A Tai puterea,
Tu eşti iubirea.

Sfânt eşti, sfânt eşti, sfânt eşti!
Domn atotputernic!
Lucrările Tale slăvesc
Numele Tău sfânt;
Sfânt eşti, sfânt eşti, sfânt eşti!
Milostiv puternic!
Domne Iehova,
Tată, Fiu, Duh Sfânt.