Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!@Isaia 6:3
portret
Fanny Crosby (1820-1915)

Fanny Crosby, 1869 (Holy, Holy, Holy Is the Lord); .

William B. Bradbury, 1867 (🔊 pdf nwc).

portret
William B. Bradbury (1816-1868)

Sfânt e, sfânt e, sfânt este Domnul!
Săltaţi popoare, daţiîi onoare,
Munţi şi mare vă cutremuraţi,
Şi voi dealuri săi strigaţi, Amin!
Milos îndurat, puternic e El,
Marei Iehova Domnul lumei.

Refren

Sfânt e, sfânt e, sfânt este Domnul!
Şi voi dealuri săi strigaţi: Amin!

Lăudaţi cantaţi, inimilei daţi,
Servii sâ cei sfinţi, asta să vestiţi,
Focul cel sfânt arză ne ’ncetat,
Pe altar făclia aprindeţi,
Lăudătiîl îngeri mari şi puternici,
Fără de număr lui vă ’nchinaţi.

Refren

Sfânt e, sfânt e, şi va fi în veci,
Iehovai Domnul, nu este altul;
Cu braţul său toate le ’nvinge,
’Nainteai trece moarte şi iadul.
Iar deom invia asemenea lui,
Atunci văzândul îi vom sălta.

Refren