Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.@Matei 28:19-20

Mary A. Thomson, 1868, 1871 (O Zion, Haste); Vasile Prodan, Harfa Evangheliei (Detroit, Michigan: Asociaţiunea Baptistă Română din America, 1929), numărul 3.

Tidings (Walch), James Walch, 1875 (🔊 pdf nwc).

portret
Mary A. Thomson (1834-1923)

O Sionae cu vestea ta grăbeşte;
Spune lumei că Domnui lumină;
Că Atotfăcătorul nu voieşte,
Nici un singur suflet să se peardă.

Refren

Vesteşte ’n lume, despre Isus—
Mântuitorul celor ces păcătoşi.

Iată cât de multe mii mai sunt încă
Legate în lanţul păcatului;
Şi nu este nimeni să le vestească
Despre Isus şi despre moartea Lui!

Refren

Predăţi fiii tă să fie vestitori;
Cu avutul tău ajutăi pe ei;
Şi te roagă pentru ei adeseori,
Şi pentru toate plată primivei.

Refren

El vine iarăsi: fii gata Sioane;
Dă ’n ştire harul Său mântuitor,
Ca toţi săl poată ’ntimpina cu tine,
Când vine spre mărirea tuturor.

Refren