Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.@Apocalipsa 7:17
portret

Daniel W. Whittle (1840-1901).

James McGranahan (1840-1907) (🔊 pdf nwc).

portret

Oh frate, ce eşti aşa trist?
Stergeţi lacremile;
Să vezi ce dar prin Domnul Christ,
Ne dă Părintele.

Refren

Mântuire vecinică,
Viată şi bucurie
Dela Isus dac’ ai primit,
Lauda ’l pe El şiii dă lui mărire.

Isus ţia pregătit ţie
Scăpare de păcat,
Prin care păcii vecinice
Ii eşti părtaş bogat.

Refren

Putere El îţi da ţie,
Ca să’l mărturiseşti;
Bucurie, fericire,
Numai la El găseşti.

Refren