Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.@Ioan 8:12

Helen R. Young, în Harfa Evangheliei (Detroit, Michigan: Asociaţiunea Baptistă Română din America, 1929), numărul 18; .

Matagorda, Ira D. Sankey, 1881 (🔊 pdf nwc).

portrait
Ira D. Sankey (18401908)

Luminează Tu Isuse,
Căi mare ’ntunecime,
Mulţi sunt încă ’n rătăcire
Şi moarteai risipeşte.

Refren

Luminează, o, Isuse,
Încă multe inime.
Alungă prin cuvântul Tău,
Negura păcatului.

Ca şi cân n’ar aveà ţintă,
Rătăceşte poporul.
Ici şi colo ’n adâncime,
Domneşte ’ntunerecul.

Refren

Despre rai şi fericire,
Multe suflete nu ştiu.
Nesocotind indurarea,
Ei alerg spre chinul lor.

Refren

Pofta trupului, trufia,
Cu mreajai pe mulţi prinde
Cât de culde ele apar
Si pe multi amăgeşte.

Refren