Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine.@Apocalipsa 3:20
portret
Rufus H. McDaniel (1850-1940)

Rufus H. McDaniel, 1914 (Since Jesus Came into My Heart); .

Charles H. Gabriel (🔊 pdf nwc).

portret
Charles H. Gabriel (1856-1932)

O schimbare s’a făcut în viaţamea,
Întrând Isus în inimă!
Am lumina de mult dorită în suflet,
Întrând Isus în inimă!

Refren

Întrând Isus, întrând în inimă!
Întrând Isus, întrând în inimă!

Din calea rătăcirei eu am incetat
Întrând Isus în inimă!
Şi păcatele mele multe s’au spălat
Întrând Isus în inimă!

In cetatea cerească eu voiu locui
Întrând Isus în inimă!
Şi voiu fi fericit când acasă voiu fi
Întrând Isus în inimă!

Refren