Sfintele scripturi…pot să te facă înțelepți pentru mântuire prin credința care este în Hristos.@2 Timotei 3:15
portrait
Robert Lowry
1826–1899

Ia­cob Ne­gruz­zi (1842–1932).

Han­sen Place, Ro­bert Low­ry, 1864 (🔊 pdf nwc).

portrait
Iacob Negruzzi
1842–1932

In străvechea Carte sfântă
Tot citesc şi iar citesc:
Cât de bun a fost pe lume
Blândul Fiu dumnezeesc.

Refren

Da’n străvechea Carte sfântă
Citesc, citesc, citesc şi iar citesc;
Cât de bun a fost Mântuitorul,
Cât de mult El nea iubit

Cum acelor caris bolnavi
Lea venit în ajutor,
Şi acelor care sufăr
Lea fost frate iubitor.

Refren

Cum El n’a oprit pe nimeni,
Chiar pe cel mai păcătos,
Să s’apropie de Dânsul
Şi cu toţi a fost milos.

Refren

Da’n străvechea Carte sfântă
Nu mă satur de citit,
Cât a fost de bun şi dulce,
Cât de mult El nea iubit.

Refren