Cît de mari sînt lucrările Tale, Doamne, şi cît de adînci sînt gîndurile Tale!@Psalmi 92:5
portret
Carl G. Boberg (1859-1940)

Carl G. Boberg, 1886 (O Store Gud); traducere din limba suedeza de Jean I. Staneschi in lucrarea sa Cantarile Triumfului (Bucureşti: 1927).

Melodie populara suedeza, Sanningsvittnet, 1891 (🔊 pdf nwc).

portret
Jean I. Staneschi (1900-1980)

O, Doamne mare! Cînd privesc eu lumea,
Ce ai creato prin al Tău cuvînt,
Şi fiinţele cempodobesc natura,
Cum lentreţii cu braţul Tău cel sfînt:

Refren

Atunci îţi cînt, Măreţ Stăpînitor:
Ce mare eşti! Ce mare eşti!
Atunci îţi cînt, Măreţ Stăpînitor:
Ce mare eşti! Ce mare eşti!

Privirea cînd mionalţ şi văd minunea:
Mulţimea astrelor cealerg pe cer,
Frumosul soare, cît şi mîndra lună
Ca mingi de aur plutind prin eter.

Refren

Cînd întîlnesc pe Domnun Cartea Sfîntă,
Şi cînd zăresc mulţimea dendurări,
Peai Săi aleşi cum ia iubit intruna
Şi ia condus prin binecuvîntări:

Refren

ŞiL văd pe Isus pe pămîntuacesta
Ca serv, dar plin de dragoste şi har,
Zăresc în duh amaraI suferinţă
Şi mîntuirea ce neo dă în dar:

Refren

Cînd mă apasă sarcini mari şi grele
Şi sufletumi e trist pînla mormînt,
Iar El se apleacă plin de mîngîere
Demi ia tot chinul şiorice legămînt:

Refren

Cînd Domnul bun mă va chema la Sine
Şi cînd orbit voi sta in faţa Sa,
Privind pe Regele marei mărire,
Căzînd la tronul mă voi închina:

Refren