Ei vor fi ai Mei, zice Domnul Oştirilor, în ziua în care Eu Îmi voi întemeia proprietatea preţioasă. Îi voi cruţa aşa cum un părinte îşi cruţă fiul carei slujeşte.@Maleahi 3:17
portret
William O. Cushing (1823-1902)

William O. Cushing, 1856 (When He Cometh); .

George F. Root, 1866 (🔊 pdf nwc).

portret
George F. Root (1820-1895)

Dacă Isus ca împărat,
Se va arăta,
Şi pe ai săi răscumpăraţi,
La cer ia muta.

Refren

Oh atunci vor străluci
Toţi ca stelele,
Pe coroana lui Isus,
Ca podoabele.

Adunaiva împreună
Cu oastea sfântă,
Pe toţi cei ce’n sângele lui
Acum se spală.

Refren

Pe fii săi El pe braţe
Îi va lua sus,
Cari de tîneri inima lor,
Ş’au dat lui Isus.

Refren

Oh dar voi toţi cei mici şi mari,
Pe El să’l urmaţi,
Fericire şi mărire,
Prin El câştigaţi.

Refren